Engine Chains

โซ่เครื่องยนต์ ระบบการส่งกำลังของเครื่องยนต์ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นระบบสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์  ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพสูง  มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อแรงดึง  ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

 Detail Info

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Engine Chains”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + = 21

Related Products