Engine Chain

โซ่เครื่องยนต์ ระบบการส่งกำลังของเครื่องยนต์ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นระบบสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์  ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพสูง  มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อแรงดึง  ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

โซ่ Engine Chain 25, โซ่ Engine Chain 25H,
โซ่ Engine Chain C25, โซ่ Engine Chain 219,
โซ่ Engine Chain 219H, โซ่ Engine Chain 270H,
โซ่ Engine Chain T8F, โซ่ Engine Chain T3F

 Detail Info

Category:

Related Products