Engine Chains

โซ่เครื่องยนต์ ระบบการส่งกำลังของเครื่องยนต์ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นระบบสำคัญที่เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์  ผลิตจากเหล็กที่มีคุณภาพสูง  มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนต่อแรงดึง  ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

 Detail Info

Category:

Related Products