Double pitch transmission roller B series

 

โซ่ลูกกลิ้งแบบคู่ที่มีการผลิตมาตรฐาน ANSI B29.3 และ ANSI B29.4 โซ่ลูกกลิ้งแบบคู่เหมาะกับงานที่โหลดต่ำ มีการลำเลียงด้วยความเร็วปานกลาง

 Detail Info

Category:

Related Products