Sharp Top Chain

คมโซ่เป็นมาตรฐาน ANSI ทนต่อความร้อน ได้รับการพัฒนาร่วมกับลูกค้า บุชและแผ่นเพลตมีความแข็งแรง ทนต่อแรงดึงสูง เป็นเหล็กโลหะผสม  ตัวฟันแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่นานทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อไลน์การผลิต

Sharp Top Chains เบอร์ 60-1-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 60-2-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 60-3-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 80-1-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 80SH-2-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 80H-2-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 80-4-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 100-2-STD
Sharp Top Chains เบอร์ 100-1SL-LP
Sharp Top Chains เบอร์ 100-2SL-LP2
Sharp Top Chains เบอร์ 100-2ST-SL
Sharp Top Chains เบอร์ 100-SL-LP10
Sharp Top Chains เบอร์ 100-2SL-LP2
Sharp Top Chains เบอร์ 100-3SL-LP

Category:

Related Products