Auto Motive Chains

เป็นโซ่สำหรับสายการผลิตรถยนต์ มีคุณภาพสูง ทนต่อการถูกกัดกร่อน ทนต่อแรงดึงสามารถทำงานได้เป็นเวลานาน ในอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส

 Detail Info

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Auto Motive Chains”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 5 =

Related Products