Automotive Chain

เป็นโซ่สำหรับสายการผลิตรถยนต์ มีคุณภาพสูง ทนต่อการถูกกัดกร่อน ทนต่อแรงดึงสามารถทำงานได้เป็นเวลานาน ในอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส

โซ่ยานยนต์ Automotive Chain เบอร์ P152.4,
โซ่ยานยนต์ Automotive Chain เบอร์ P152.4B

 Detail Info

Category:

Related Products