Side Roller Conveyor Chains

โครงสร้างของ Side Roller ถูกออกแบบให้ระบบลำเลียงสามารถติดลูกกลิ้งได้ถี่ ทำให้สามารถวางวัตถุลงบนไลน์ลำเลียงได้ และการออกตัวทำได้ดีกว่า ลูกกลิ้งพลาสติกยังช่วยลดเสียงรบกวน

 Detail Info

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Side Roller Conveyor Chains”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88 − = 82

Related Products